تبلیغات
وبلاگ شعر یاسر شـکوری یاس - منتخب شعرهای فاضل نظری

« آیینه »

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست    
دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

ادامه شعر ...


« هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق »

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

ادامه شعر ...


« آن چشم آهو »

دین راهگشا بود و تو گمگشتۀ دینی
تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی

ادامه شعر ...


« حاصل عقل »

به نسیمی همه راه به هم می ریزد
کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد

ادامه شعر ...


« بیم فرو ریختن »

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

ادامه شعر ...